ให้บริการโปรแกรมบริหารตรอ.
พรบ./ประกันภัยฯ ต่อภาษีรถออนไลน์

รถที่ต้องตรวจและ ทำไมต้องตรวจสภาพ

จักรยานยนต์(รย.12) ครบ 5 ปี รถยนต์(รย.1,2,3) ครบ 7 ปี หรือรถขาดต่อภาษีเกิน 1 ปี
พระราชบัญญัติ บังคับว่าต้องมีการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบให้รถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

ภาษีรถคิดอย่างไร

1. จัดเก็บตามความจุกระบอกสูบ (ซีซี)
2. จัดเก็บเป็นรายคัน
3. จัดเก็บตามน้ำหนัก
4. รถที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า
*รถนั่งไม่เกิน 7 คน เก็บในอัตรารถนั่งเกิน 7 คน รถอื่นๆ เก็บภาษีในอัตรากึ่งหนึ่งของรถ

สถานตรวจสภาพรถ ตรวจอะไร

รถจะต้องจะต้องมีสภาพมั่นคง แข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบของรถ ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวง ตรวจความถูกต้องของรถว่ามี ลักษณะตรงตามเอกสาร เช่น เลขตัวรถเลขเครื่องยนต์ ระบบเชื้อเพลิง ป้ายทะเบียน สี สภาพตัวถัง อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบบังคับเลี้ยว ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบเบรค ที่ปัดน้ำฝน ฯ ว่ายังใช้งานได้ปกติหรือไม่

พรบ. (เต็มปี) ราคา

จักรยานยนต์(ส่วนบุคคล) 75-125 ซี.ซี. ราคา 323.14฿ 126-150 ซี.ซี. ราคา 430.13฿ เกิน 150 ซี.ซี. หรือรถนั่งไม่เกิน 7 คน(รย.1) ราคา 645.21฿ รถนั่งเกิน 7 คน(รย.2) ราคา 1,182.35฿ กระบะบรรทุก(ส่วนบุคคล) ราคา 967.28฿ ถ้าน้ำหนักรวม เกิน 3 ตัน ราคา 1,310.75฿ เกิน 6 ตัน 1,408.12฿ เกิน 12 ตัน 1,826.49฿ หัวลาก 2,546.60฿ หัวลาก(รับจ้าง) 3,395.11฿ พ่วง(ลูก) 645.21฿

เหตุผลที่ต้องใช้โปรแกรมของเรา

เงินสดรายวัน

ลดเวลาในการตรวจสอบเงินสด รายรับ-รายจ่าย ค้างจ่าย โอน ฯ ในแต่ละวันได้สะดวก

ออกใบเสร็จ

ประหยัดเวลาในการออกใบเสร็จ โปรแกรมคำนวณค่าใช้จ่ายให้โดยอัตโนมัติ

ภาษีที่จ่ายกรมขนส่ง

รวมค่าภาษีรถ จำนวนรถที่จะไปต่อภาษี พิมพ์รายงาน ตรวจสอบก่อนไปต่อภาษีหรือแนบเอกสารในการยื่นต่อภาษี

Dashboard หน้าจอสรุป

มีระบบอื่นๆ และฟังก์ชั่นการใช้งานมากมาย พัฒนาและออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งาน

โปรแกรมบริหาร (ตรอ.)

สมัครใช้งาน โทร. 094-952-9562

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

001904

คน